HACCP

HACCP: Sistemet i Vetëkontrollit.

Sistemi HACCP eshte nje plan qe perdor nje qasje sistematike per identifikimin e rreziqeve specifike dhe masave per kontrollin dhe parandalimin e tyre per te garantuar sigurine e ushqimit. Sistemi i HACCP do te zbatohet ne perputhje me parimet e Codex Alimentarius si ne vijim:

• Analiza e rrezikut
• Percaktimi i Pikave Kritike te Kontrollit (PKK)
• Vendosja e limiteve kritike
• Percaktimi i procedurave per monitorimin e pikave kritike te kontrollit
• Hartimi i masave korrigjuese
• Mbajtja e rekordeve

>> SHIKO TE GJITHA CERTIFIKIMET <<