Rreziku nga mungesa e çertifikimit ISO

Posted by: QCB Category: Rreth ISO Post Date: 12/04/2018

Rreziku nga mungesa e çertifikimit ISO

Menyra me e mire për shmangien e aksidenteve në veprimet e përditshmërisë është certifikimi sipas standardeve “ISO”.

Tregues për këtë është çfarë ndodh me menaxhimin e ashensorëve, për të cilët çertifikimi në ISO është i detyrueshëm. Pavarësisht ligjeve strike dhe standardeve të komunitetit, janë regjistruar 6-8 aksidente fatale në vit. Legjislacioni përkatës përmban termat se Shqipëria është përkushtuar tërësisht në respektimin e sigurisë së ashensorëve.

Roli i trupave çertifikues është veçanërisht i rëndësishëm dhe merr kapacitet “institucional” në nivelet e tregut, duke qënë se kërkohet domosdoshmërisht çertifikim nga klientët e tyre si mënyrë për të garantuar sigurinë e ushqimit të tyre, me qëllim mbrojtjen e klientëve të tyre.

Me synim mbrojtjen e konsumatorit, por gjithashtu për të forcuar besueshmërinë e sipërmarrësve lidhur me industrinë ushqimore, tregu global kërkon dhe “imponon” inspektimin dhe çertifikimin e vazhdueshëm të produkteve, cilësisë dhe sistemit të menaxhimit të sigurisë përgjatë gjithë fazave deri kur produkti nga fusha mbërrin në tavolinat e konsumatorëve.

Kërkersat e këtyre standardeve janë përcaktuar nga standarte strikte ndërkombëtare (lSO, ISO 22000, IFS, BRC, Rregulloret Europiane, etj.) dhe specifikime, të cilat duhen kontrolluar nga trupa çertifikuese (të akredituara) për këto shërbime.

Share this post