Frymëzimi i besimit dje, sot dhe nesër.
Certifikime ISO nga QCB Albania. Lider në shërbimet e certifikimit dhe konsulencës në Shqipëri.


Objektivi i Quality Certification Bureau – Albania është të kryejë shërbime auditimi të pavarura (te njohura si Auditime te Palëve të Treta) siç janë Inspektimet Teknike, Auditimet, Çertifikimet, në mënyrë që të luajë një rol të rëndësishëm në rritjen e përfitimeve të operatorëve të biznesit shqiptar, nëpërmjet trajnimeve dhe asistencës sonë në çertifikimet e Standardeve Ndërkombëtare ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 18001, HACCP, etj.

>> SHIKO TE GJITHA CERTIFIKIMET <<
Certifikime ISO QCB Albania

Eksperienca Jonë

Q.C.B. Albania ka fleksibilitet dhe është e gatishme përtë dëgjuar nevojat e klientëve. Në mënyrë të veçantë, procesi ynë I certifikimit nuk i kalon katër javë nga nënshkrimi i kontratës sonë (në qoftë se organizata Juaj të tregon konformitet të plotë me kërkesat e standardit në fuqi). Koha jonë mesatare për lëshimin e certifikatës pas rezultatit të auditimit fillestar (me rezultate pozitive) nuk i kalon shtatë ditë. Duke zgjedhur Q.C.B. Albania ju do të keni në dispozicion gjithmonë kontakt direkt, personal dhe të menjëhershëm që do t’iu ofrojë të gjitha informacionet në lidhje me certifikiminTuajdhe sidomosdo të jenë të gatshëm për të dëgjuar dhe për të kuptuar nevojat Tuaja. Q.C.B. Albania operon në territorin shqiptar. Lexo më shumë