PAS 99

PAS 99: Sistemi i Menaxhimit Të Integruar

PAS 99:2012 Sistemi i Menaxhimit të Integruar, ISO udhëzues 72 (një standard për shkrimin e standardeve të sistemit të menaxhimit të) i bazuar në gjashtë kushtet e përgjithshme, është një specifikim i integruar i parë kërkesat e sistemit të menaxhimit të botës.

Ky standard ju mundëson për të shfaqur veprimet tuaja aktivitetet dhe procedurat më efektive janë zhvilluar në përgjigje të kërkesave të tregut drejt shkrirjes në një strukturë të vetme.

Sistemi i Menaxhimit të Integruar më shumë se një sistem i menaxhimit, i cili është i gjithë sistemi i institucioneve të formuara duke sjellë së bashku. Sisteme të sigurojë fitim në shumë mënyra zgjidhjen e problemeve afruar në një holistik në vend se zgjidhjen e këtyre strukturave veç e veç.

Certifikimit Menaxhimi i Integruar i tregon se ju të përmbushë të gjitha përgjegjësitë tuaja dhe klientët potencial, furnizuesit, investitorët dhe aksionarët të përforcojë besimin në organizatën tuaj.

PAS 99 ofrohet nga kompania jonë.

>> SHIKO TE GJITHA CERTIFIKIMET <<