Markatura CE

Markatura CE

Marka CE tregon se prodhuesi ose importuesi pretendon pajtueshmërinë me legjislacionin përkatës të BE-së të zbatueshëm për një produkt, pavarësisht se ku është prodhuar. Duke vendosur markën CE në një produkt, prodhuesi deklaron, në përgjegjësinë e vet, pajtueshmërinë me të gjitha kërkesat ligjore për të arritur markën CE e cila lejon lëvizjen e lirë dhe shitjen e produktit në të gjithë Zonën Ekonomike Evropiane. Kompania jone ofron asistencën e mëposhtme:

• Identifikimi i kërkesave ligjore për produktet
• Percaktimi i kërkesave legjislative dhe standarteve të kërkuara për produktet
• Përpilimi i Dokumentave Teknike
• Dërgimi i procedurave të kërkuara dhe veprimet për paraqitjen e Dokumentave Teknike dhe aplikimi për kontrollin e tyre

>> SHIKO TE GJITHA CERTIFIKIMET <<