ISO 50001

ISO 50001:2011 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e energjisë

Sot, kur nevojat për energji janë gjithnjë në rritje, përdorimi efikas i energjisë në bazë të sistemit për menaxhimin e energjisë ISO 50001, mund të zbatohet në çdo sektor dhe për të gjitha llojet e bizneseve, si të vogla, si të mëdha, të cilat mund të integrohen në sistemet e tjera të menaxhimit apo mund të zbatohet si një sistem i vetëm i menaxhimit.

Sistemi për menaxhimin e energjisë përcakton politikën energjetike të organizatave, caktimin e objektivave dhe synimeve në kuadër të programit për menaxhimin e energjisë në përputhje me konsumin e energjisë e cila bazohet në ofrimin e përmirësimit sipas vlerësimin të performancës së sistemit për menaxhimin e energjisë.

Sistemi i menaxhimit të energjisë ISO 50001:2011 është i përshtatshëm për çdo organizatë pa marrë parasysh madhësinë, pozicionin gjeografik apo industrinë.

Certifikatat e lëshuara nga QCB Albania janë të akredituara.

>> SHIKO TE GJITHA CERTIFIKIMET <<