ISO 28001

ISO 28001:2007 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e sigurisë në zinxhirin e furnizimit

Kjo certifikatë është e njohur edhe si sistemi i menaxhimit të sigurimit në zinxhirin e furnizimit dhe në shumë sektorë të sigurisë publike.

Sistemi për menaxhimin e sigurisë në zinxhirin e furnizimit është standard ndërkombëtar ISO 28001 i cili definon kërkesat në zinxhirin e furnizimit dhe ky sistem ofron një model administrativ për organizatat të cilat dëshirojnë t’i zbatojnë.

Certifikatat e lëshuara nga QCB Albania janë të akredituara.

>> SHIKO TE GJITHA CERTIFIKIMET <<