ISO 26000

ISO 26000:2010 Certifikimi i sistemit për menaxhimin e përgjegjësisë sociale

Është i njohur më parë si standardi SA 8000 dhe i botuar për herë të parë në nëntor të vitit 2010 nga organizata ndërkombëtare e standardeve.  Standardi ISO 26000:2010 për certifikimin e sistemit për menaxhimin e përgjegjësisë sociale paraqet kushtet dhe praktikat e dakorduara të përgjegjësisë sociale që është dokumenti i parë zyrtar i pronës.
ISO 26000 nuk është e krijuar vetëm për sektorin privat, institucionet publike, organizatat joqeveritare, por është edhe udhërrëfyes për të gjitha institucionet si nga vendet e zhvilluara ashtu edhe nga vendet në zhvillim e që mund të kenë dobi prej tij.

Ndërmarrjet, institucionet publike, OJQ-të mund të përfitojnë nga standardet e  ISO 26000, i cili ka qenë plotësues i koncepteve të përgjegjësisë sociale duke u mbështetur në zhvillimin e qëndrueshëm.

Certifikatat e lëshuara nga QCB Albania janë të akredituara.

>> SHIKO TE GJITHA CERTIFIKIMET <<