Certifikime Halal

Certifikata për produkte hallall

Certifikata hallall është certifikatë ndërkombëtare që siguron se produktet janë prodhuar sipas rregullave të Islamit.
Produkti hallall është përgatitur sipas ligjit Islam, dhe është i lirë nga produktet e mishit të derrit, alkoolit dhe disa përbërës të tjerë.

Çfarë është Hallall?

Hallall është një fjalë arabe që do të thotë e ligjshme ose e lejuar. Në lidhje me ushqimin, është standardi dietetik, siç përshkruhet në Kuran.

Me përkufizimin zyrtar, ushqimet hallalle janë ato që:

  1. Nuk pëembajnë asnjë përbërës që muslimanët janë të ndaluar të konsumojnë sipas ligjit Islam.
  2. Përpunohen, prodhohen dhe / ose ruhen duke përdorur enë, paisje dhe / ose makineri që janë pastruar sipas ligjit Islam.

Certifikatat e lëshuara nga QCB Albania janë të akredituara

>> SHIKO TE GJITHA CERTIFIKIMET <<