About Porto

Rreth QCB Albania

Quality Certification Bureau – Albania, është partneri lokal i Entit Çertifikues Italian, Quality Certification Bureau – Italia, e cila është një trupë çertifikuese me përvojë të konsiderueshme dhe njohje në arenën ndërkombëtare në sektorë të ndryshëm të industrisë dhe shërbimeve.
Zyra qëndrore të Quality Certification Bureau – Albania janë në Tiranë dhe aktiviteti i saj shtrihet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Read more